• Speulderbos
  Speulderbos
 • Merlijn 103
  Merlijn 103

 • Speulderbos
  Speulderbos
 • Merlijn 103
  Merlijn 103
 • Huurprijzen 2021  Vakantiehuis Merlijn, nr. 103

  Periode van Tot Week Midweek Weekend Opmerkingen
             
             
  1-jan  12-feb   295  215  215  
  13-feb 28-feb  410  260  260 * voorj.vakantie
  1-mrt 1-apr  295  215  215  
  2-apr 5-apr  410  260  260 * Pasen
  6-apr 30-apr  295  215  215  
  1-mei 9-mei  550  390  390 * meivakantie
  10-mei 25-mei  410  260  260 * Hemelvaart/Pinksteren.
  26-mei 9-juli  295  215  215  
  10-juli 5-sept  550  390  390 * zomervakantie
  6-sept 15-okt  295  215  215  
  16-okt 31-okt  550  390  390 * herfstvakantie
  1-nov 18-dec  295  215  215  
  19-dec 03-jan  550  390  390  * kerstvakantie
             
             
             

  Prijzen zijn exclusief park-toeristenbelasting a € 3,00 p.p.p.n.
  Borgsom: € 100,00
  Schoonmaakkosten: 40,00    Bedlinnen (niet verplicht) € 7,50 p.p.  Handdoekenpakket € 5,00 p.p.

   

     klik hier om de voorwaarden te openen

  ALGEMENE VOORWAARDEN

  1.Betalingen

  Betaling van het bedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na datum van bevestiging/tevens factuur van de boeking, en wel door storting op bankrekeningnummer NL97ABNA0871809788 ten name van H.B. Brummer
   Bij annulering wordt 50,-- Euro reserveringskosten in rekening gebracht.
   
  2.Aankomst en vertrek


  De huurperiode loopt per dag, dus u krijgt de beschikking over het huis van ’s middags 15.00 uur. Aan- of afmelden kunt u bij de parkbeheerder. Hier krijgt u ook de sleutel van het huis. De dag van vertrek dient u voor 11.00 uur ’s ochtends het huisje te hebben verlaten.

  Svp alle ramen sluiten, thermostaat terugdraaien naar de beginstand en geen apparatuur zoals de tv op stand-bye laten staan. Tuinverlichting uit, deur op slot draaien.

  3.Reglementen


  Onderverhuur is niet toegestaan.

  De huizen zijn berekend op bewoning door maximaal 4 of 5 personen. Overschrijding van dit aantal zonder toestemming van de eigenaar is niet toegestaan.

  Het is niet toegestaan om tenten en/of caravans bij het huisje te plaatsen.

  Open vuur is buiten verboden. Het gebruik van een barbecue is wel toegestaan.

  4.Huisdieren

  Huisdieren zijn toegestaan en gratis.

  Honden en katten moeten aangelijnd zijn op het park. Aanwijzingen ter plaatse door de parkbeheerder dienen te worden opgevolgd. De huisdieren mogen geen overlast bezorgen aan de overige gasten.

  Een vlooienband of tabletten/druppels/poeder voor honden/katten is verplicht.

  5.Schoonmaak


  De huurder dient het huis schoon op te leveren (dus: geen vuile vaat laten staan, keuken, koelkast schoonmaken, stofzuigen, vuilniszak in de container plaatsen en de douche/toiletruimte schoonmaken).

  U betaalt uiteraard geen schoonmaakkosten. Indien u de woning niet schoon achterlaat wordt  van de borgsom 100,-- Euro ingehouden.

  6.Breuk, vermissing

  De huurder, genoemd op de bevestiging van de boeking, is verantwoordelijk, hetgeen de verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid van de overige gebruikers/gasten onverlet laat, voor een ordelijke gang van zaken in en om het  gehuurde huis of elders in het park, voor zover zulks door hem of zijn gezelschap/de andere gebruiker wordt beïnvloed.

  Daarnaast is de huurder steeds aansprakelijk, wat de aansprakelijkheid van andere gebruikers onverlet laat, voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie.

  Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld en vergoed te worden, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van zichzelf, andere gebruikers of een van de leden van zijn gezelschap.

  7.Aansprakelijkheid


  De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of tengevolge van een verblijf in het huis, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de verhuurder.

  In geen geval is de verhuurder aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering of enige andere verzekering.

  De verhuurder is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.

  U bent met de gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het huisje/tuin, ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht dit gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming in het park bevinden.

  U vrijwaart de verhuurder voor alle aanspraken terzake van schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van uzelf,  andere gebruikers, uw reisgenoten of derden die zich met uw toestemming in het park bevinden.

  Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achter laten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling van het huis worden extra kosten in rekening gebracht.

  8.Klachten

  Ondanks de zorg en inspanning van de verhuurder kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardige klacht heeft met betrekking tot uw vakantieverblijf.

  Meldt u deze klacht direct zodat er een oplossing gevonden kan worden.

  Bij calamiteiten of gebreken verzoek ik u direct contact op te nemen, u kunt ons bereiken op telefoonnummers 06-16104678 en 06-41886016.

  9.Toepasselijk recht


  Op de overeenkomst tussen u en de verhuurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


   

  klik hier om de voorwaarden te sluiten  Deze website maakt gebruik van Cookies Uitleg over cookies, met een link naar de pagina met privacyverklaring
  Meer informatie Cookies toestaan